نوری: استقلال برای ما تمام شد و به الهلال فکر می‌کنیم