قطعی ۱۸ ساعتی تلفن همراه در شهرهای جنوبی کهگیلویه و بویراحمد