افتتاح نمایشگاه جشن بزرگ عکاسان سینما به دست جمشید هاشم پور