حضرت آیت الله خامنه ای:ما از مظلوم حمایت می‌کنیم،هر ...