سید حسن خمینی:اختلافات قومیتی را خود مردم خوزستان حل کنند