قیمت ارزان ترین و گران ترین زمین مسکونی/ارزان ترین زمین در تهران متری چند است؟