آزادی قریب الوقوع الانبار/ عقب نشینی های داعش از الرمادی