روايتي از متن و حاشيه‌ي بازديد رهبر معظم انقلاب از نمايشگاه کتاب