شناور نروژی ۳۰۰ میلیون دلار خسارت زد و به امارات گریخت