سرپرست تراکتورسازی: پسر تونی اولیویرا به ما گفت بازی سپاهان مساوی تمام شد!