پیشرفت 75 درصدی پروژه زیرگذر جوادیه/ اجرای عملیات زیر خطوط راه‌آهن