دانشگاه‌ها برای ورود به عرصه تعاملات بین‌المللی آماده شوند