عمیدی مقابل نماینده چین تایپه بازی را واگذار کرد/ حذف سومین نماینده مردان