رهبر انقلاب: ملت یمن، بحرین و فلسطین مظلومند؛ ما از مظلوم حمایت می‌کنیم هرمقدار که می‌توانیم