قیمت ارزان ترین و گران ترین زمین مسکونی / ارزان ترین زمین در تهران متری چند است؟