رهبر معظم انقلاب: ما از مظلوم حمایت می‌کنیم، هر مقدار که می‌توانیم