تلاش‌های ناکام اوباما برای جلب رضایت پادشاهان عربی