خلیلیان:سپاهان هیچ وقت با کلک قهرمان نشده است/تجهیزات جشن قهرمانی در اصفهان برای دسته سه بود