منتظر گزارش ناظران هستیم/ کمیته انضباطی اتفاقات را بررسی می‌کند