علی‌عسگر: به جای پاداش پیروزی در دربی طلب‌های ما را بدهند