هفت تیرماه به نام روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی نامگذاری شود