همه تلاش خود را برای نهایی کردن توافق با ایران به کار می‌گیریم