عادل الجبیر: اوباما گفت ایران در برابر یک بازرسی سخت و بی سابقه قرار می گیرد