فروش فیلمهای روی پرده در تهران؛«ایران برگر» در صدر