مرحله سوم رقابت‎هاي قهرماني کارتينگ در پيست پرند برگزار شد