وزیر اطلاع رسانی سوریه: پيروزيهای ما، شكست اسرائيل است