اجرای«در اعماق» با سخنرانی قطب‌الدین صادقی آغاز می‌شود