تصادف در محور کرج - چالوس/اعزام ۳ مصدوم به بیمارستان مازندران