ما بازیکنانی می‌خواهیم که عاشق منچستر باشند/ دخیا هنوز در مورد آینده‌اش تصمیم نگرفته است