مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی: شیر‌ فله‌ای مغازه‌ها همان شیرهای برگشتی کارخانجات است