بهروان: نتیجه تساوی سپاهان اولین بار از نیمکت تراکتورسازی مطرح شد/ خستگی برتنمان ماند