جزئیاتی از زندگی شخصی آیت الله بهجت/ آیت الله بهجت سال ۴۲ چه چیزی را پیش بینی کردند؟