تقوی: از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت می‌کنیم/ عربستان به دنبال تخریب چهره اسلام است