تجمع اعتراضی در برابر مقر پارلمان اروپا در محکومیت تجاوز عربستان به یمن