فوتبالیست‌هایی که کارت معافیت‌شان باطل شده می‌توانند در تیم‌های نظامی فعالیت کنند