علی حقدان : مدال طلای مسابقات بادی کلاسیک جهان مزد چند ماه فشار بی امان تمرین هایم بود