نمایش «کبوتری ناگهان» در عمارت مسعودیه به روی صحنه می‌رود