هیتسفلد: به موفقیت کلوپ در رئال مادرید اطمینان دارم/من هم از طرف کهکشانی‌ها پیشنهاد داشتم