جشن بعثت پیامبر مهربانی ها در خراسان شمالی برگزار شد