چه استان‌هایی که در نمایشگاه کتاب بیشتر دیده شدند؟