نشست «جواز مجازات اعدام در عصر حاضر» برگزار شد/ شیخ ...