«چموش»و«ابریشم» دریک قدمی منسوخ شدن /صنایع دستی گیلان حمایت شود