کی‌روش دیگر مشکل مالیاتی ندارد/ المپیکی‌ها اجاره بها ندهند