استقبال کاخ سفید از تصویب طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای