روحانی: باید آیات کلام الله را در زندگیمان مشاهده کنیم