امام جمعه شیراز : معرفی چهره زیبا و ملکوتی حضرت محمد (ص) در همه عرصه ها ضرورت دارد