علیرضا دبیر در استراحتگاه خدام آستان مقدس امام هشتم + عکس