کلاس‌ اولی‌ها از اول خرداد ثبت‌نام کنند/دوم متوسطه برای یکسال تعطیل