(تصاویر) حاشیه‌های بعد از بازی تراکتورسازی و نفت تهران‎