گزارش رویترز از ضرورت مذاکرات محرمانه ایران - عربستان برای پایان دادن به تنش‌ها /آمریکا، اعراب را به